XIII. Beregi Természetvédelmi Tábor, 2003. július 5-15.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Barabás kőbánya peremkerületének botanikai felmérése és az eredmény értékelése

Felvételezést végezte: Mester Zsolt, Sárándi Annamária, Toldi Zoltán

Felvételezés módja: A bányaterület felső peremének (a fejtési frontvonaltól 15-20 m-en belül) vonalas bejárása, a fellelt fajok meghatározása.

Flóralista:

 • Acer tataricum
 • Tatárjuhar

 • Achillea millefolium
 • Közönséges cickafark

 • Alliaria petiolata
 • Hagymaszagú kányazsombor

 • Allium oleraceum
 • Érdes hagyma

 • Alopecurus pratensis
 • Réti ecsetpázsit

 • Amorpha fruticosa
 • Gyalogakác

 • Astragalus glycyphyllus
 • Édeslevelű csüdfű

 • Betonica officinalis
 • Bakfű

 • Betula pendula
 • Nyír

 • Bilderdikia convolvulus
 • Szulák keserűfű

 • Calamagrostis epigeios
 • Siskanád

 • Campanula persicifolia
 • Baracklevelű harangvirág

 • Carlina vulgaris
 • Közönséges bábakalács

 • Centaurea scabiosa
 • Vastövu imola

 • Cerasus avium
 • Madárcseresznye

 • Chrisanthemum corymbosum
 • Sátorozó margitvirág

 • Clinopodium vulgare
 • Borsfű pereszlény

 • Convolvulus arvensis
 • Apró szulák

 • Cornus sanguinea
 • Veresgyűrű

 • Coronilla varia
 • Tarka koronafürt

 • Crataegus monogyna
 • Egybibés galagonya

 • Crataegus oxyacantha
 • Cseregalagonya

 • Cytisus nigricans
 • Fürtös zanót

 • Dactylis glomerata
 • Csomós ebír

 • Dianthus deltiodes
 • Mezei szegfű

 • Dianthus pontederae
 • Magyar szegfű

 • Digitalis grandiflora
 • Sárga gyűszűvirág

 • Dinathus carthusianorum
 • Barátszegfű

 • Dorycnium herbaceum
 • Berzedtszőrű dárdahere

 • Euonymus eurpoeaus
 • Csíkos kecskerágó

 • Euphorbia cyparissias
 • Farkas kutyatej

 • Festuca pseudovina
 • Sovány csenkesz

 • Fragaria viridis
 • Csattogó eper

 • Fumaria vaillanti
 • Szürke füstike

 • Galium aparine
 • Ragadós galaj

 • Galium mollugo
 • Közönséges galaj

 • Galium verum
 • Tejoltó galaj

 • Gallium schulthesii
 • Fénytelen galaj

 • Genista tinctoria
 • Magas rekettye

 • Geranium columbium
 • Galambláb gólyaorr

 • Geranium sanguineum
 • Piros gólyaorr

 • Geum urbanum
 • Erdei gyömbér

 • Hieracium aurantia
 • Rezes hölgymál

 • Hieracium umbellatum
 • Ernyős hölgymál

 • Hypericum perforatum
 • Közönséges orbáncfű

 • Inula ensifolia
 • Kardos peremizs

 • Inula salicina
 • Fűzlevelű peremizs

 • Juglans regia
 • Dió

 • Knautia arvensis
 • Mezei varfű

 • Knautia drymeia
 • Magyar varfű

 • Lapsana communis
 • Bojtorjánsaláta

 • Lathyrus latifolius
 • Nagyvirágú lednek

 • Lathyrus niger
 • Fekete lednek

 • Ligustum vulgare
 • Fagyal

 • Lihospermum officinale
 • Kőmagvú gyöngyköles

 • Lotus corniculatus
 • Szarvaskerep

 • Medicago falcata
 • Sárkerep lucerna

 • Melampyrum arvense
 • Mezei csormolya

 • Melica ciliata
 • Prémes gyöngypreje

 • Origanum vulgare
 • Szurokfű

 • Peucedanum alsaticum
 • Buglyos kocsord

 • Peucedanum cervaria
 • Szarvas kocsord

 • Peucedanum oreoselinum
 • Citrom kocsord

 • Phleum phleodies
 • Sima komócsin

 • Plantago lanceolata
 • Lándzsás utifű

 • Poa pratensis
 • Réti perje

 • Polygonatum multiflorum
 • Fürtös salamonpecsét

 • Polygonatum odoratum
 • Soktérdű salamonpecsét

 • Populus tremula
 • Rezgőnyár

 • Potentilla alba
 • Fehér pimpó

 • Prunus avium
 • Vadcseresznye

 • Prunus spinosa
 • Kökény

 • Quercus dalechampii
 • Dárdáskaréjú tölgy

 • Quercus pertaea
 • Kocsánytalan tölgy

 • Quercus polycarpa
 • Sokmakkú tölgy

 • Robinia pseudoacacia
 • Akác

 • Rosa canina
 • Gyepürózsa

 • Rosa gallica
 • Parlagi rózsa

 • Rubus cassius
 • Hamvas szeder

 • Shrophularia nodosa
 • Göcsös görvélyfű

 • Sedum maximum
 • Bablevelű varjuháj

 • Senecio jakobaea
 • Jakabnapi aggófű

 • Silene otites
 • Szikár habszegfű

 • Silene viridiflora
 • Zöldes habszegfű

 • Silene vulgaris
 • Hólyagos habszegfű

 • Solidago virga-aurea
 • Közönséges aranyvessző

 • Sonchus asper
 • Szúrós csorbóka

 • Sorbus torminalis
 • Barkócaberkenye

 • Stachis annua
 • Tarlóvirág

 • Stachis sylvatica
 • Erdei tisztesfű

 • Tanacetum vulgare
 • Gilizstaűző varádics

 • Tilia argentea
 • Ezüsthárs

 • Torillis japonica
 • Bojtorjános tüskemag

 • Trifolium alpestre
 • Bérci here

 • Trifolium arvense
 • Herehurafű

 • Trifolium montanum
 • Hegyi here

 • Trifolium repens
 • Fehér here

 • Trifolium rubens
 • Pirosló here

 • Turritis glabra
 • Toronyszál

 • Ulmus minor
 • Mezei szil

 • Urtica dioica
 • Nagy csalán

 • Verbascum phoeniceum
 • Lila ökörfarkkóró

 • Veronica spicata
 • Macskafarkú veronika

 • Veronica spicata subsp. orchidea
 • Macskafarkú veronika

 • Veronica longifolia
 • Hosszúlevelű veronika

 • Veronica austriaca
 • Fogaslevelű veronika

 • Vicia cassubica
 • Vitézbükköny

 • Vicia pisiformis
 • Borsóka bükköny

 • Vicia tertrasperma
 • Négymagvú bükköny

 • Viloa silvestris
 • Erdei ibolya

 • Vincetoxicum hirundunaria
 • Vadpaprika

 • Viola odorata
 • Illatos ibolya

 • Viscaria vulgaris
 • Szurokszegfű

   

  Értékelés: A fellelt fajok jelentős része a (Simon T. szerinti) természeti értékkategória elemzés alapján
  a társulásalkotó és kísérőfaj kategóriába esik (öszesen: 6 + 63%). Ezen túl a zavarástűrő fajok aránya
  jelentős (22%). A felvételezési területen védett, vagy kiemelten védett fajok nem fordulnak elő, ennek
  ellenére a terület értékes és a "természeti terület" kategóriába sorolható. A Kaszonyi-hegy TVT
  vegetációjának ismeretében kijelenthetjük, hogy a bányaperem lágyszárú növényzete a környező
  szőlőművelt (és esetleg későbbiekben művelésében felhagyandó) valamint a már felhagyott területek
  viss
  zatelepülése szempontjából fontos és megőrzendő refugium.