P Á L Y Á Z A T

Készítette: Bognár Mariann, Geiger Barbara, Koncsos Gréta Veronika
-------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Felszín alatti vizeink program keretén belüli

MÉRÉSEK A BEREGI TERMÉSZETVÉDELMI TÁBORBAN - 1998 és 2004

1996 óta folyik a Beregi Természetvédelmi Táborban vízminőség vizsgálat, mely a legkedveltebb és legkeresettebb szekciók egyike. A pályázat szerzői 2004-ben ennek a szekciónak a szekcióvezetői voltak, akik a délelőtti felméréseket és a délutáni szekciófoglalkozásokat vezették.

A szekció munkája a Barabás községben lévő ásott és fúrt kutak vizsgálatára terjed ki. Egy-egy táborban 7-8 nap szakmai munka folyik. Munkánk eredménye évek múltán válik hasznosíthatóvá, mikor is sor kerülhet a régebbi és frissebb adatok összehasonlítására. Így megfelelő következtetéseket vonhatunk le a felszín alatti vizek állapotát és állapotváltozásait illetően. Dolgozatunkban két év (1998 és 2004) eredményeiből a szennyezettség változását értékeljük az elételt idő alatt.

A táborokban a nagy érdeklődés miatt gyakran két autóval is ingáztunk a tábor és a község között. Házról házra jártunk, a szekció munkájának sikerességét a lakosság segítőkészségére bízva. Szívesen fogadtak minket, mert kíváncsiak voltak kútjuk vizének minőségére. A mérés folyamatai: A kiszemelt házhoz érve elkezdtük az adatlap kitöltését, feljegyeztük a házszámot és a kútról tudható legfontosabb információkat. (mélysége, rendeltetése, elhelyezkedése), mindezek elvégzésére külön embert választottunk ki.

Nem sokkal később a mintavételre szolgáló üveget az éppen vizsgált kút vizével többször átöblítettük, majd sor került a tényleges mintavételre. Szekcióvezetőként sohasem küszködtünk a gyerekek passzivitásával, mivel nagy érdeklődéssel vágtak neki a munkának. A mintavételt követően különböző mérési módszerekkel kezdtük meg a munkát (tesztcsík, műszer, kolorimetria stb.) . A vegyszerek és tesztcsíkok használatára mindig nagyon ügyeltünk, mert egy apró figyelmetlenség miatt pontatlan adatok születhettek. Az elhasznált reagenseket külön erre a célra alkalmazott edénybe öntjük, mivel ezek veszélyes hulladékok. Munkánk végeztével következtetéseket vontunk le a terepi jegyzőkönyv alapján a víz minőségét illetően. Külön kihangsúlyoztuk, hogy ha már akár egy vizsgált anyag is veszélyes mennyiségben fordul elő, akkor a vizsgált kút vizét már súlyosan szennyezettnek kell minősíteni.

A munkának ekkor még koránt sem volt vége, mivel a délutáni foglalkozás keretében sor került, az aznap gyűjtött adatok megbeszélésére; kikerestük a “legtisztább” és legszennyezettebb vizű kutat. Ezek után a komponensek megjelenésének okairól és az élő szervezetekre gyakorolt hatásukról tartottunk előadást. Levezetésképpen eszmecserénk központjába az érdekességeket és a legfontosabb tudnivalókat helyeztük.

I/1. A felszín alatti vizeink vizsgálata

Talajvízkészlet-minőség felmérési módszer

A talajvízhez a települések ásott, vagy fúrt kútjain át férhetünk hozzá. Ezek a kutak az esetek többségében már nem használtak, ezt a mért eredmények értékelésénél figyelembe lehet venni. Egyes helyeken rétegvizek (artézi) kútjait is mérhetjük. A településeken kívüli tájak talajvízkészletéhez nehezebb hozzáférni, ez csak erre a célra szolgáló kutatófúrással, a mezőgazdasági dréncsövek levezetett vizének mérésével vagy az egyes helyeken meglévő vízbázis-védelmi figyelőkutak elemzésével lehetséges. A módszer ezeken a helyeken is alkalmazható, de ilyen mérési eredményeink nincsenek. A mérési eredmények – bár döntő többségében kutak vízminőségét mérjük – , nem ivóvízminősítésre szolgálnak, ennek ellenére az ivóvízminősítési szabvány jól felhasználható a talajvíz-szennyezettség mértékének megítélésére, ezért ezt alkalmazzuk. A módszer kiegészíthető, továbbfejleszthető még a szezonális mérési eredmények, illetve más táj- és talajtípusok eredményeinek összehasonlító értékelésével is.

Szükséges felszerelések:

Mennyiségi meghatározásra alkalmas, terepen használható gyorstesztek vagy tesztcsíkok, műszerek:

- nitrát: 0 - 500 mg/l méréstartományban,
- nitrit: 0,20 - 1,0 mg/l méréstartományban,
- foszfát: 0,02 - 3 mg/l méréstartományban,
- ammónium: 0,05 - 2 mg/l méréstartományban,
- pH: 2 - 9 méréstartományban (osztásköz: legalább: 0,5 pH),

- összes keménység: 0 - 70 NK° méréstartományban,
- klorid-, vas-, és egyéb komponensek mérésére alkalmas terepi gyorstesztek,
- vezetőképesség mérő műszer 0-2000 uS/cm méréstartományban.

[Típustól függően - kb. 50 - 150 mérésre elegendőek. ]

A felmérésekhez általunk használt terepi mérőeszközök
[Típustól függően - kb. 50 - 150 mérésre elegendőek. ]

típusa

komponens/mérési elve

érzékenység, méréshatár

Merck 1.10020

nitrát / tesztcsík

10 - 500 mg/l

Merck 1.14658

nitrit / kolorimetria

0,05 - 1,0 mg/l

Merck 1.11117

ammónium / kolorimetria

0,5 - 10 mg/l

Merck 1.09584

pH / tesztcsík

2,0 - 9,0

Merck 1.14661

foszfát / kolorimetria

0,25 - 3,0 mg/l

Merck 1.10046

össz.keménység / tesztcsík

5 - 30 NK

Merck 1.11106

klorid / titrálás

2 - mg/l

Eutech pHScan

pH / műszer

0,2 - 13

Radelkis OK-113

vezetőképesség / műszer

1 uS/cm -
20 mS/cm

Visocolor Ecokoffer

nitrát / kolorimetria

4 - 120 mg/l

-"-

nitrit / kolorimetria

0,02 - 0,5 mg/l

-"-

foszfát / kolorimetria

0,2 - 5,0 mg/l

-"-

ammónium / kolorimetria

0,2 - 3,0 mg/l

-"-

pH / kolorimetria

3,0 - 9,0

-"-

össz.keménység / cseppszám

1 - cseppszám NK

A módszerek rövid ismertetése, használati tapasztalatok

Kolorimetria:

Olyan módszer, amelyben megadott mennyiségű mérendő vízbe (minta) meghatározott mennyiségű, előre elkészített reagenst cseppentünk vagy por formában szórunk. Megadott várakozási idő után egy standard papírra felfestett színskálához hasonlítjuk hozzá az oldat színét, és a színskála mellé írt értékeket olvassuk le. Az lesz a szennyező komponens koncentráció értéke, amely színhez a skálán az oldatunk szí ne legjobban hasonlít. A jó láthatóság kedvéért egy küvettát (kis, átlátszó edényke, műanyagból vagy üvegből) használunk a méréshez. A módszer érzékenyítéséhez komparátort is lehet használni. Ez esetben két színskálát használunk és egy reagensek nélküli (vakpróba)
mintát is teszünk a mérendő, reagensekkel kezelt oldat mellé é
s a vakpróba színskáláját is figyelembe vesszük.

Titrimetria (titrálás):

A módszer előkészítése a kolorimetriához hasonló, azonban még indikátor oldatot is cseppentünk a reagens edénykébe. Az indikátor hatására az oldat színeződést mutat. Pipettából (skálával beosztott átlátszó üveg vagy műanyagcső, amely gyakran dugattyúval működtethető) egy mérőoldatot csepegtetünk a vizsgálandó oldatba egészen addig, amíg az indikátor színváltozást nem mutat, (közben minden csepp után megkeverjük - lötyögtetjük - a vizsgálandó oldatot). A mérőoldat fogyását a pipetta oldalán lévő skálán követhetjük nyomon. Az egyszerűség kedvéért a terepi pipettákról a mérőoldat fogyása közvetlenül koncentráció értékben olvasható le.

(A gyorsteszt-mérések közül a titrálás a legpontosabb módszer, érzékenysége megközelíti, méréshatára általában megegyezik a laboratóriumi módszerével. Hátránya nagyobb időigénye, eszközigénye.)

Tesztcsíkok:

Ezek használata a legegyszerűbb, de általában a legpontatlanabb, legkevésbé érzékeny módszer, ezért nagy mennyiségben jelenlévő komponensek (pl.: nitrát, keménység) mérésére használjuk. Jól bevált és viszonylag pontos módszer a pH (kémhatás) mérésére. A tesztcsíkot a használati utasításában megadott ideig (pl.. pH: 1-10 perc között; nitrát, keménység: 1 másodperc) bemártjuk a vizsgálandó vízbe, majd megadott várakozási idő után (pl.: nitrát, keménység: 1 perc) a tesztcsík színét összehasonlítjuk egy színskálával és a színskálához rendelt koncentrációértéket olvassuk le. A színskálát általában a tesztcsíkok tartódobozán találjuk.

Műszerek:

A legpontosabbak, használatuk gazdaságos (nem fogynak el), áruk viszont általában magas. Terepi műszerek használata nem bonyolultabb, mint a kolorimetriás vagy titrimertiás módszereké. Egyes paraméterek – pl.: vezetőképesség – mérése csak műszerrel lehetséges.

A terepi tesztcsíkok és kolorimetriás tesztek használata könnyű, felső tagozatos iskolás gyerekek által is elsajátítható, mivel cseppek számlálásához, bemártási időhöz, színskálával való összehasonlításhoz kötött. A titrálás nehezebb, sok gyakorlatot igénylő módszer. A vizsgálatok anyagtakarékos mikroanalitikai módszerek.

Érzékenység, mért értékek megadása, a méréshatár kiterjesztése:

Az analitikai módszerekkel az érzékenységénél (az a legkisebb mennyiség, amit még ki tud mutatni) kisebb anyagkoncentrációt nem tudunk kimutatni. A mért értéket színskáláról általában határértékek között olvashatjuk le, pl.: 0, 0 -10, 10 - 25, 25 - 50, 50 - 100, 100 - 500 mg/l NO3- -tartalom. Mivel a terepi módszerek (kivéve a titrálást és a műszereket) érzékenysége nem éri el a laboratóriumi módszerekét, ezért ha 0 koncentráció értéket mérünk, azt úgy adjuk meg, hogy: "az anyag nem mutatható ki". Ha határértékek között mérünk, pl 10 - 25 mg/l, akkor a jegyzőkönyvbe ezt vesszük fel. (!) Azonban az adatfeldolgozásnál csak konkrét számokkal dolgozhatunk, ezért a felső érték megadását javasoljuk. pl: jelen esetben: 25 mg/l. Ezzel konkrét skálát kapunk: 0, 10, 25, 50, 100, 500 mg/l. (Tartózkodunk a skálahatárértékek átlagolásától, pl.: 10 - 25 esetén 17,5.)

A méréshatárt felfelé kiterjeszthetjük. Ha a tesztcsík vagy a színskála a legfelső értéket mutatja. Hígítsuk meg 1:10 arányban (1 rész víz : 9 rész desztillált víz) a vizsgálandó vizet desztillált vízzel, majd így végezzük el a mérést. Az eredményt szorozzuk meg tízzel, ez lesz a tényleges érték. Ha szükséges, nagyobb arányú hígítást is végezhetünk.

Hibalehetőségek:

A mérések kivitelezése kis hibákkal terhelt, bár, mint említettük, egyes módszerek pontatlanok (lásd : skálahatárértékek). Mégis elkövethetünk néhány hibát, ha:

- a reagenseket huzamos ideig az előírtnál sokkal magasabb hőmérsékleten tároljuk,

- lejárt szavatossági idejű reagenseket használunk,

- a reagenseket huzamos ideig levegő hatásának tesszük ki (nem zárjuk le a dobozt, flakont),

- a reagensek anyagait egymással szennyezzük (pl.: felcseréljük a zárófedeleket),

- a küvettákat hol kissé jel alá, hol kissé jel fölé töltjük (a küvettákat töltsük pontosan jelig!),

- eltérünk a használati utasításban foglaltaktól, (cseppek száma, por mennyisége, komparátor szabályos használata); nem tartjuk be az előírt várakozási időket,

- a mérőedénykéket (küvettákat) nem mossuk ki két mérés között.

Fontosabb kémiai szennyező komponensek és paraméterek:

- vezetőképesség (uS/cm): A vízben oldott szervetlen és kisebb mértékben szerves anyagok adják a vezetőképességét. Ha ezek az anyagok szennyező mennyiségben vannak jelen, a vezetőképesség megnövekszik.

- pH: A tiszta vízben a víz öndisszociációjából adódó ionok semlegességi pont (pH 7) körüli egyensúlya áll fenn. Ezt a szennyezőanyagok megváltoztathatják, így a pH (kémhatás) jelentősebben eltolódhat a semlegességi pont (pH 7) közeléből. (A pH értéke 0 - 14 között változhat.)

- Nitrogén-formák: nitrát (NO3-) (mg/l), nitrit (NO2-) (mg/l): A természetes vizekben zajló lebontó-felépítő anyagcsere folyamatok következményeképpen kevés nitrát- és a kimutathatóság határán lévő nitrit-ion előfordul. Az emberi szennyezés vagy az anyagcsere folyamatok megbomlása miatt azonban ezek mennyisége igen jelentősen megnövekedhet!

- Összes foszfát (PO43-) (mg/l), ammónium (NH4+) (mg/l): Ezek a komponensek is a természetes anyagcsere folyamatokhoz tartoznak, de nagyobb mennyiségben már a szennyezések miatt vannak jelen, - főképpen műtrágyákból és kommunális szennyvizekből származva. Az ammóniumszennyezés gyakran friss szennyezőanyag kibocsájtásra utal.

- Összes keménység (NK°): A természetes vizek keménységét az oldott alkáliföldfém-ionok adják. A vízkeménység igen változó - elsősorban az alapkőzettől függ -, és a legtöbb esetben nem tekintjük szennyezettnek a vizet, ha nagy a keménysége. (Azonban ha pl. ipari üzemek jutttatnak többlet-ionmennyiséget a vízbe, akkor a keménység már utalhat szennyezésre.)

 

II. Adathalmaz és értékelése

II/1. Táblázatok

Mérési eredmények 2004.07.29 és 2004.08.04 között

 

Barabási felszín alatti vízmintavételek

2004

Helység

Minta s.sz.

Vezető-kép.

pH

nitrát NO3-

nitrit NO2-

foszfát PO43-

Ammón. NH4+

Össz. Kem.

vas Fe2+

Megj.

uS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

NK°

mg/l

Barabás

1.

374

7,5

75

ø

3

0,25

18

1.5

2.

891

8

100

ø

1,5

0,25

26

1,5

3.

1285

8

375

ø

3

0.25

26

1.5

4.

319

7

ø

ø

2

3

22

50

5.

1093

8

250

ø

1,5

0.25

26

1.5

6.

962

7

75

ø

3

0.25

22

3

7.

792

8

175

ø

3

0,5

26

3

8.

1067

8

100

ø

1,5

0.75

26

1.5

9.

521

7,5

10

ø

3

0,5

18

1.5

10.

570

7,5

50

ø

3

0.25

9

3

11.

677

7,5

ø

ø

3

0.5

26

1.5

12.

1592

8

500

ø

3

0,5

26

13.

201

7

17,5

ø

2.5

0.25

9

1.5

14.

1062

8

175

ø

2.5

0

26

1.5

15.

840

8,5

10

ø

3

0.75

18

1.5

16.

1355

8

500

ø

3

ø

26

1.5

17.

1300

8

375

ø

ø

0.25

26

1.5

18.

1100

8

75

10

ø

1

26

3

19.

1055

8

350

ø

0.875

0.25

26

1.5

20.

664

8

17.5

ø

ø

0.25

26

1.5

21.

380

7,5

10

ø

3

1

5

1.5

22.

1066

8

50

3.5

2

0.75

26

23.

634

7,5

75

ø

2

0.25

18

1.5

24.

1835

8

375

ø

3

0.25

26

1.5

25.

1157

7,5

250

ø

1

0,5

26

26.

836

7

ø

ø

ø

5

26

50

27.

754

7,5

75

ø

0.375

ø

26

28.

229

7

5

ø

1,5

ø

9

1.5

29.

443

7

100

ø

1,5

0,5

18

1.5

30.

1416

8

ø

ø

1.75

2

26

3

31.

707

7,5

10

ø

na

7.5

18

1.5

32.

319

7,5

25

ø

na

0,25

12

na

33.

697

7,5

ø

ø

na

0,5

26

na

34.

527

7,5

50

ø

na

0,5

22

na

35.

818

7,5

50

ø

na

ø

26

na

36.

444

7,5

ø

ø

na

0.75

22

na

37.

514

7

ø

ø

3

3

na

na

38.

623

7

ø

ø

1

3

na

na

39.

625

6,5

50

ø

3

0,5

na

na

40.

615

6

50

ø

0,25

0.25

na

na

41.

583

7

50

ø

1.25

0,5

na

na

42.

138

6

ø

ø

0.75

0,5

na

na

Átlagok

632,5

7,75

64,17

#

1,5

0,25

22

14,56

14,56

Megj.: ø: nem mutatható ki, na: nincs adat, #: nem értékelhető

 

Mérési eredmények 1998.06.26 és 1998.07.01 között

Barabási felszín alatti vízmintavételek

1998

Helység

Minta s.sz.

Vezető-kép.

pH

nitrát NO3-

nitrit NO2-

foszfát PO43-

Ammón. NH4+

Össz. Kem.

kút mélysége

uS/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

NK°

méter

Barabás

1.

2230

7

25

ø

ø

ø

21

11

2.

2300

7,5

25

ø

3

ø

14

5

3.

2190

7

ø

ø

0,5

ø

7

8

4.

2340

7

100

ø

2

ø

21

10

5.

2290

7

100

ø

ø

ø

21

-

6.

2340

7,5

250

ø

3

ø

21

7

7.

1740

7

100

ø

ø

0,5

21

6

8.

396

6

ø

ø

1

2

14

14

9.

2460

7

250

ø

1

ø

21

-

10.

1747

6,5

100

ø

0,25

0,25

21

5

11.

643

7,5

ø

ø

0,25

1

21

-

12.

824

7

30

5

1,5

2

21

8

13.

597

7

10

ø

0,5

ø

14

5

14.

407

7

ø

ø

ø

ø

7

-

15.

710

7

50

ø

2

ø

21

4

16.

417

7

25

ø

ø

ø

7

20

17.

261

6,5

ø

ø

0,25

ø

4

-

18.

608

6,5

50

ø

1,5

ø

14

6,5

19.

720

6,5

50

ø

0,25

ø

21

-

20.

299

6

ø

ø

3

0,5

7

6

21.

1130

7

100

ø

0,25

ø

21

5

22.

444

7

ø

ø

1,5

0,5

7

4

23.

287

7,5

25

ø

2

0,5

7

4

24.

600

7

50

ø

2

ø

21

5

25.

430

6,5

ø

ø

0,75

ø

7

3

26.

1163

7

25

ø

0,25

0,5

21

5

27.

1140

7

100

ø

ø

0,5

21

4

28.

479

7

50

ø

0,5

21

4

29.

1205

6,5

100

ø

0,5

ø

21

5

30.

269

6,5

50

ø

1,5

ø

7

4

31.

463

7

50

ø

0,25

ø

21

4

32.

408

7

ø

ø

0,5

2

7

-

33.

1020

7

ø

ø

0,25

ø

21

4

Átlagok

1047,18

6,91

74,57

ø

2,11

1,75

15,82

Megj.: ø: nem mutatható ki, na: nincs adat

II/2. Grafikus értékelések

II/2/1. Általános kimutatások az értékekről /átlagok/

 

II/2./2. A MINTÁK HATÁRÉRTÉK-TÚLLÉPÉSEINEK ÉRTÉKELÉSE

 

 

 

III. Következtetések levonása a mérési eredményekből

Következtetéseinket a határérték-átlépések százalékos értékeiből vonjuk le, mert ezek egyértelműbb adatok, mint az egyedei mérések adathalmazai, amelyek esetében torzíthatnak egyes igen kiugró értékek.

Sajnos a vizsgált kutak közül rengeteg a szennyezett. Szennyezettnek azt tekintjük, amely valamelyik komponensre nézve a szabványtáblázat alapján fogyasztásra alkalmatlan. Számuk a két évben nem igen tér el, mindkét helyen meghaladja a 90%-ot.

Most részletesebben is bemutatjuk az egyes komponensek százalékos arányát illetve, hogy melyik lépi túl a határértéket.

1998-ban nitrátra nézve a határérték-túllépés még nem érte el az 50%-ot, 2004-ben azonban igencsak megugrott ez az érték, már közel 60%.

Nagy meglepődöttségünkre a vezetőképesség azonban a régebbi adatokban haladta meg sokkal a szennyező mértéket. Míg akkoriban megközelítette az 50%-ot, mostanra már a 3%-ot sem éri el, ennek ellenére a szennyező anyagok még így is szennyező mértékben vannak jelen.

Az évek múltán az ammónium is egyre több kútnál lépte át a határértéket, hat év alatt többszörösére nőtt a mennyiség, mely főleg a friss szennyezéseknek tudható be; sok kutat helyeztek el baromfiudvar közelébe, és több kútba vezetik a szennyvizet.

A foszfát helyzete nem sokat változott, még mindig nagyon magas, meghaladja a 70%-ot.

AZ összes keménységet nem értékeljük a változás szempontjából, mert ez nem utal egyértelműen a szennyezettség mértékére, azonban egyes esetekben hasznos adat lehet.

Bár sokszor nem volt kimutatható a mi mérési módszereinkkel, de abból a kevés adatból is egyértelműen kiderül, hogy a nitrit is jelentősen hozzájárul felszín alatti vizeink szennyezettségéhez.

A víz átlagos pH értéke szerencsére egyik évben sem mutatott negatív képet.

IV. Végkövetkeztetés

Sajnos egyértelműen megállapítható, hogy a vizsgált területünkön a felszín alatti vizek szennyezettsége az utóbbi években növekedett.

V. Felhasznált irodalom:

1., Kézikönyv a kisvízfolyások komplex vizsgálatához (kémiai analízis rész). Szerkesztette: Dukay Igor. Kiadja: Göncöl Szövetség, Vác, 2000.

2., Felszín alatti vizeink program - módszertani útmutató iskolásoknak (általános vizsgálati módszerek rész). Szerkesztette: Mester Zsolt - Toldi Zoltán (Hatvan – Vásárosnamény). Kiadja: Natura Közösség, Hatvan, 1999.

 

Mellékletek: Képek a Beregi Természetvédelmi Tábor szekciófoglalkozásairól: a vízmintavételek eredményeinek értékelése.

 

 

C (2005): Natura Közösség (Hatvan) és Vásárosnaményi Természetbarát Diákkör